Tuvalet Eğitiminde Aile tutumu ve önemi

Tuvalet Eğitiminde Aile tutumu ve önemi

Hazır bulunuşluk nedir? Çocuğumuzun ruhsal ve bedensel olarak tuvalet eğitimine hazır olması halidir.  Bireyler olarak bizim tutumumuz oldukça önemlidir.

En erken başlama zamanı 18-24 ay arasıdır, bazı çocuklar da 30 aya kadar beklenmeli.  Başarılı olunmasa 2-3 ay ara verilmeli ve tekrar başlanmalı.

Tuvalet eğitimine başlanılan süreç de bez kullanılmamalı.

Çocuğumuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlarız?

Çocuklar aslında küçük belirtilere bizlere fark ettirir hazır bulunuşluklarını. Gizlice köşelerde tuvaletini bezine yapıp sonra bize söylemesi, yâda bez takarken reddederek tepki vermesi gibi davranışlarla hazır olduğunu sözel olmasa da ifade eder.

Bilinçaltında büyütmemeliyiz

Bilinçaltında büyüttüğümüz gerginliği farkında olmadan çocuğumuza yansıtırız. Geri dönüşü içe kapanmalar ve kaygılar olarak bize geri döner.  Sürecin rahat geçeceğini düşünürsek pozitif yansımalar ve geri bildirimler alırız.

Tuvalet alışkanlığı için ilk deneme oldukça önemlidir

Çocuklar tuvaletle ilgili ilginç sorular yöneltebilir. Buradan balık çıkar mı? Gibi sorular karşısında anlayışlı ve açıklayıcı olmalıyız aksi takdir de açıklanmayan sorular zihin altında soruna dönüşebilir.

Tuvalet alışkanlığı kazanma bireysellik çabası göstergesidir

Çocuğun ilk bireysel çabası desteksiz yürümedir.   Tuvalet eğitimi ve dil becerisi konuşma ile ilerler. Çocuğumuza pozitif yönde destek vermeliyiz. Bireysellik çabası çocuğun beceri kazanırken aynı zamanda kişisel gelişimini tamamlamasıdır. Kazanılan beceriler biz yetişkinler için küçük olabilir çocuklar için önemli aşamalar olduğunu unutmamalıyız.

Tuvalet eğitiminde küçük kazalar

Tuvalet eğitiminde ilk zamanlar küçük kazalar yaşanabilir gece veya gündüz alt ıslatma ya da büyük tuvalet kaçırma gibi. Bu süreç de ebeveyn tarafından verilen tepkiler oldukça önemlidir. Öfke patlamaları yaşayan bir yetişkin karşısında kendisini ifade edemeyen çocuk tamamen içe kapanır. Kaygı bozuklu yaşar, ya tekrar olursa!    Aynı tepki ile karşılaşmaktan korkar. Ceza yönteminden kesinlikle  kaçınmalıyız.Sakin bir dille yaklaşarak sorunu uygun bir davranışla çözmeye özen göstermeliyiz.

Tuvalet eğitiminde takvim ve ödüllendirme

Çocuğunuzla birlikte takvim hazırlayabilirsiniz takvimde her güne ait kutucuklar bulunur altını ıslatmadığı o güne ait kutuya güneş çizebilirsiniz. Olurda altını ıslattığı olursa yağmur damlaları çizebilirsiniz böylece takvim sonunda alt ıslatmadığı günlerin sayısı ıslattığı günlere göre fazlaysa ödüllendirebilirsiniz.

Maddi anlamda bizi zorlayan pahalı oyuncaklar yâda hediyeler tercih etmemeliyiz

Çikolata, küçük oyuncaklar tercih edebiliriz.  Böylece olumlu davranışı pekiştirmiş oluruz.